Pågående eller nyligen avslutade forskningsprojekt om stroke vid Umeå universitet.

Neuromuskulära skador i övre luftvägarna vid obstruktiv sömnapné (OSA)

Obstruktiv sömnapné är ett tillstånd med återkommande luftvägshinder under sömn som ökar risken för hjärt- och kärlsjukdom och stroke. Syndromet är även kopplat till allvarliga sjukdomar som diabetes, cancer och demens.
Projektperiod: 2013-10-10–2017-10-10
Forskningsledare: Per Stål, Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB)

Rörelsekontroll efter stroke – kliniska och laboratoriebaserade utfallsmått och i relation till funktionell hjärnavbildning

Vid stroke uppstår en skada i hjärnan. Vår forskning syftar till att öka kunskapen om hur rörelseförmågan påverkas av en stroke samt hur hjärnans kontroll över individuella fingerrörelser påverkas efter en stroke.
Projektperiod: Pågående
Forskningsledare: Charlotte Häger, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering (Fysioterapi)

Avancerade ultraljudsmetoder för förbättrad diagnostik av kärlplack

Projektet ingår i en behandlings-substudie i VIP-VIZA studien (Västerbotten Intervention Programme – VIZualization of Arterial plaque) som baseras på VHU (Västerbotten Hälsoundersökningar.
Projektperiod: 2013-01-01–2015-12-31
Forskningsledare: Christer Grönlund, Institutionen för strålningsvetenskaper  (Radiofysik)

Att mäta hälsa och vårdens kvalitet

Olika hälso- och sjukvårdsregister, däribland nationella kvalitetsregister, används flitigt för att mäta och utvärdera hälsa och sjukvårdens kvalitet.
Projektperiod: 2012-11-01–2016-12-31
Forskningsledare: Marie Eriksson, Handelshögskolan (Statistik)

EqualStroke – Skillnader i svensk strokevård mellan olika befolkningsgrupper

I projektet studeras hur nya behandlingsmetoder för strokevård implementeras inom olika patientgrupper, och hur eventuella behandlingsskillnader utvecklas över tid och påverkar funktionsförmåga och överlevnad efter stroke.
Projektperiod: 2012-01-01–2015-12-31
Forskningsledare: Marie Eriksson, Handelshögskolan (Statistik)