Carin Nilsson, ordförande

Britta Lindström, docent fysioterapi
Tel 0703000438
E-post britta.lindstrom@hotmail.se

Pia Lundin administratör, Umeå universitet
Tel 090-786 59 91
E-post pia.lundin@umu.se

Strokeforskning Norrland

Adress c/o Umeå universitet,
901 87 Umeå
Telefon: 090-786 59 91 Epost: strokeforskninginorrland@umu.se

Mail via formulär