Med en minnesgåva hedrar du minnet av den som stått dig nära. Fyll i nedanstående uppgifter så skickar vi ett minnesblad till angiven begravningsbyrå eller till den närmast anhörige.

Betalningen görs till postgiro 78 74 82-9 eller bankgiro 5023-8799. Vid betalning ange givarens namn samt namnet på den bortgångne.Minnesblad skickas till (begravningsbyrå, anhörig eller kyrka)Givare


Vi är tacksamma för alla donationer, stora som små. Vill du skänka en större summa kontakta gärna fonden via [email protected]

För att kunna hantera din gåva lagrar vi de uppgifter som du lämnar. Det gör vi enligt personuppgiftslagen (PUL) vilket innebär att vi garanterar att dina uppgifter skyddas och inte lämnas ut till tredje part.