myller

Stroke är en sjukdom som främst drabbar äldre. Den orsakas antingen av en blodpropp (=stopp för flödet i ett blodkärl) eller en blödning (=blodkärlet går sönder) i hjärnan. En särskild variant är en aneurysmblödning (subaraknoidalblödning). Vanliga symtom vid insjuknadet i stroke är ensidig förlamning (=svaghet) i arm och ben, ansiktsförlamning, afasi (språkstörning), nedsatt syn och plötslig huvudvärk.

Varje år insjuknar 25-30 000 svenskar i stroke. Ungefär en femtedel av strokepatienterna avlider inom en månad ifrån insjuknandet, men de allra flesta lever vidare och kan rehabiliteras till ett bra liv. Även om de flesta som drabbas är äldre så drabbas även yngre personer i arbetsför ålder. Det finns lika många män som kvinnor som har stroke i Sverige, men kvinnorna drabbas ofta vid senare tidpunkt i livet. Det finns dock en tendens att stroke ökar bland yngre och speciellt bland kvinnor.

Stroke är, efter hjärtinfarkt och cancer, den tredje vanligaste dödsorsaken. För de som överlever sin stroke är det viktigt att vara medveten om den funktionsnedsättning av olika svårighetsgrad som drabbar många personer. De kan bland annat få kvarstående halvsidiga förlamningar, varseblivningsstörningar, språkstörningar, mentala förändringar och förändringar i sinnesstämningen. Det påverkar förutom patienten själv naturligtvis också i hög grad närstående och den närmaste omgivningen.

Artikel om livsstil kopplat till stroke av Bo Carlberg

Med ökade forskningsinsatser hoppas vår fond kunna göra skillnad – vi vill genom ökad kunskap förbättra för den strokedrabbade och deras anhöriga.