universitetet

Utlysning sker varje år, maj månad.
Sista ansökningsdag är 2019-09-15.

Blanketter:
Blankettanvisning strokefond 2019
Norrländska strokefonden 2019 blankett
Utlysning Norrländska strokefond 2019

Inkomna ansökningar granskas av ett vetenskaplig råd som sedan föreslår fördelningen av medel till stiftelsens styrelse. Styrelsen/kommittén fattar sedan beslut med utgångspunkt från det vetenskapliga rådets förslag.

Stiftelsens vetenskapligt råd

Bo Carlberg Professor i Medicin
Britta Lindström Docent i Fysioterapi
Jan Malm Professor i Neurologi
Per Wester Professor i Medicin

Beviljade projekt

Projektbidrag 2018

Projektbidrag 2017

Projektbidrag 2015