universitetet

Utlysning sker varje år, maj månad.

Sista ansökningsdag är 2022-09-15
Blanketter:
Utlysning Strokeforskning i Norrland Ins 2022 insamlingsstiftelse_
Blankettanvisning strokestiftelsen 2022
Ansökningblankett stroke 2022

Inkomna ansökningar granskas av ett vetenskaplig råd som sedan föreslår fördelningen
av medel till stiftelsens styrelse. Styrelsen/kommittén fattar sedan beslut med utgångspunkt
från det vetenskapliga rådets förslag.

Stiftelsens vetenskapligt råd

Bo Carlberg Professor i Medicin
Britta Lindström Docent i Fysioterapi
Jan Malm Professor i Neurologi
Per Wester Professor i Medicin

Beviljade bidrag

Projektbidrag 2021
Projektbidrag 2020
Projektbidrag 2019