universitetet

Utlysning sker varje år, maj månad.
Sista ansökningsdag är 2018-09-01.

Blanketter:

Blankettanvisning strokefond 2018

Norrländska strokefonden 2018 blankett

Utlysning Norrländska strokefond 2018

Vetenskapligt råd

Inkomna ansökningar granskas av ett vetenskaplig råd som sedan föreslår fördelningen av medel till stiftelsens styrelse. Styrelsen/kommittén fattar sedan beslut med utgångspunkt från det vetenskapliga rådets förslag.

Stiftelsens vetenskapligt råd

Bo Carlberg Professor i Medicin
Britta Lindström Docent i Fysioterapi
Jan Malm Professor i Neurologi
Per Wester Professor i Medicin

Beviljade projekt

Projektbidrag 2015

Projektbidrag 2017