universitetet

Utlysning sker varje år, maj månad
Sista ansökningsdag är 2020-09-15

Utlysning Strokeforskning i Norrland Insamlingsstiftelse 2020
Blankettanvisning strokestiftelsen 2020_
Ansökningsblankett stroke

Inkomna ansökningar granskas av ett vetenskaplig råd som sedan föreslår fördelningen
av medel till stiftelsens styrelse. Styrelsen/kommittén fattar sedan beslut med utgångspunkt
från det vetenskapliga rådets förslag.

Stiftelsens vetenskapligt råd

Bo Carlberg Professor i Medicin
Britta Lindström Docent i Fysioterapi
Jan Malm Professor i Neurologi
Per Wester Professor i Medicin

Beviljade projekt

Projektbidrag 2019

Projektbidrag 2018

Projektbidrag 2017

Projektbidrag 2015