universitetetHej, strokeforskning

Utlysning sker varje år, maj månad.

Inkomna ansökningar granskas av ett vetenskaplig råd som sedan föreslår fördelningen
av medel till stiftelsens styrelse. Styrelsen/kommittén fattar sedan beslut med utgångspunkt
från det vetenskapliga rådets förslag.

Stiftelsens vetenskapligt råd

Bo Carlberg Docent i Medicin
Britta Lindström Docent i Fysioterapi
Jan Malm Professor i Neurologi
Per Wester Professor i Medicin

Beviljade bidrag

Projektbidrag 2023
Projektbidrag 2022
Projektbidrag 2021
Projektbidrag 2020

 

 

 

Rubrik

Album